ESG to podstawa odpowiedzialnej firmy. Wyjaśniamy, jak zadbać o dobro pracownika i planety

Zarówno planeta, społeczeństwo jak i pracownicy wymagają ze strony odpowiedzialnych firm specjalnego podejścia. Nie da się bowiem osiągnąć długotrwałej poprawy stanu planety bez wpisania określonych celów do swojej strategii. Odpowiedzialne firmy zawierają je w skrócie ESG. Co oznacza w praktyce?

Ostatnie lata dobitnie pokazały, jak dużą wartością jest społeczeństwo. Zarówno pandemia jak i działania za wschodnią granicą uświadomiły nam, że potrzebne są wymierne działania, które mają na celu polepszyć naszą sytuację. Wymagają one odwołania się do wyższych wartości.

Te wartości mają znaczenia na co dzień. Kierują się nimi również korporacje, głównie te, które rozumieją swoją społeczną rolę. I to na różnych płaszczyznach. Te różne pola działania firm najlepiej określa skrót ESG. Pochodzi od angielskich słów environmental  (z ang. środowisko), social responsibility (z ang. społeczna odpowiedzialność ) oraz G corporate governance (co oznacza ład korporacyjny).  ESG mówiąc najprościej jest to czynnik oceniający podmioty państwowe i prywatne pod kątem pozafinansowym. Zawarty w strategii konkretnego przedsiębiorstwa, może być rozumiany jako jego wpływ na poszczególne części składowe. Co więc oznacza sam skrót i jak wpływa na zarządzanie firmą?

Dobro planety to dobro społeczeństwa

Odpowiedzialność za środowisko (symbolizowaną przez literę „E" w skrócie „ESG") przejawiać się może na wielu płaszczyznach. Najważniejsze jednak, by odpowiedzialna firma wpisała cele związane z tym elementem do swojej strategii. W Polsce działają korporacje, które troskę o przyrodę zawarły w swoich planach rozwojowych i wyznaczyły sobie konkretne cele takie jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zmniejszenie ilości plastiku wprowadzonego do obiegu, czy znaczące ułatwienia związane z recyclingiem.

Odpowiedzialność w tym zakresie przejawiać się może chociażby podczas codziennych zakupów – kupując produkty pakowane z mniejszą liczbą tworzyw sztucznych, lub tworzyw pochodzących z recyclingu lub w sklepie, który coraz częściej zasilany jest zieloną energią. 

Tego typu działania przynoszą efekty zarówno krótko - jak i długoterminowe. Ograniczenie produkcji odpadów czy emisji gazów cieplarnianych, można zmierzyć w zasadzie miesiąc po miesiącu. Nie mniej istotny jest jednak długotrwały efekt wynikający ze zmiany nawyków. Konsumenci, którzy do serca wezmą sobie kwestię prawidłowego recyclingu, zwracania uwagi na kwestie takie jak marnowanie żywności, wybieranie opakowań bardziej przyjaznych środowisku, przeniosą swoje doświadczenia na inne codzienne zachowania. Sama tylko możliwość kupienia produktów spożywczych, którym kończy się termin spożycia, w niższej cenie, uczy, by na zasoby, które dała nam natura patrzeć inaczej.

Społeczna odpowiedzialność

Literka „S" w działaniach firm, które same siebie określają jako odpowiedzialne społecznie, również przejawia się na wielu płaszczyznach. Mogą być to działania mające na celu poprawę stanu zdrowia. Ograniczenie ilości soli czy cukru w produktach spożywczych, rezygnacja z niezdrowych dodatków, takich jak: olej palmowy, odpowiedni system znakowania czy promowanie produktów bezmięsnych, może przełożyć się na lepszą formę obywateli.

Społeczna odpowiedzialność (social responsibility), to także bycie partnerem dla lokalnych społeczności. Wspieranie zbiórek na konkretne cele, przyznawanie stypendiów, wspieranie wolontariatu i innych bardziej i mniej lokalnych inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji w najbliższym otoczeniu. Budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców czy aktywizowanie lokalnej społeczności, to tylko niektóre z przykładów takich działań.

Firmy odpowiedzialne społecznie kładą też nacisk na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Powód jest prosty – to one są fundamentem polskiej gospodarki. Generują przecież połowę PKB, a także tworzą miejsca pracy. Dlatego też firmy odpowiedzialne społecznie motywują do założenia działalności, np. wprowadzając gwarancję przychodu dla franczyzobiorców, optymalizując ich pracę, pomagając znaleźć pracowników. Dobra korporacja wspiera tych, z którymi współpracuje.

Ta społeczna odpowiedzialność widoczna była podczas pandemii. Najbardziej odpowiedzialne firmy pomogły pracownikom w zorganizowaniu pracy zdalnej, dystrybuowały maseczki rezygnując z własnej marży, organizowały wsparcie dla systemu ochrony zdrowia, czy przekazywanie na pomoc szpitalom wielomilionowych sum.

Zadowolony pracownik to stabilność firmy i społeczeństwa

Ład korporacyjny (literka „G", czyli corporate governance) to również szereg konkretnych rozwiązań, w centrum których znajduje się pracownik. Ma czuć się zadowolony ze swojego pracodawcy, wiedzieć, że jego wyjątkowość, różnorodność zostanie doceniona i potraktowana jako atut.

W praktyce tego typu działania sprowadzają się na przykład do wspierania równości, dbania o rozwój pracowników czy wspieranie ich rozwoju. Mamy więc do czynienia z otwartością na osoby o rożnych poglądach, wprowadzanie certyfikacji Equal-Salary, dzięki której osoby na tych samych stanowiskach mogą mieć pewność otrzymywania zbliżonych zarobków. Dzięki odpowiedzialnym firmom pracownicy mogą korzystać też z systemu wewnętrznych kursów i podnoszenia kwalifikacji np. z dziedziny logistyki.

Odpowiedzialne firmy podejmują więc cały zakres działań, których celem jest uczynienie otaczającego świata lepszym.  Poprawa stanu środowiska, propagowanie dobrych nawyków podczas codziennych zakupów, dbanie o lokalne społeczności i własnych pracowników z pewnością przyniosą efekt.

W dzisiejszych czasach jeśli dane przedsiębiorstwo realizuje politykę z uwzględnieniem czynników ESG, to dzięki temu może liczyć na pojawienie się nowych inwestycji. Taka firma będzie jawiła się inwestorom jako atrakcyjna, a także będzie tak przedstawiana przez instytucje rządowe. Pod kątem ESG tworzone są bowiem ratingi przedsiębiorstw, dzięki czemu najlepsze działania w tym zakresie, mogą zostać wyróżnione.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.