Wartości i ich znaczenie w biznesie."Są jak fundament, na którym budujesz latami"

Z relacjami w biznesie jest jak z relacjami między ludźmi. Jedne i drugie potrzebują czasu, sprawdzenia w działaniu i niezmiennych - bez względu na warunki zewnętrzne - zasad i wartości. Tak w życiu, jak i w biznesie wartości są fundamentem, na którym można budować latami i odnosić sukcesy. Dlaczego?

Polska przedsiębiorczość, zaradność i operatywność są legendarne. Z danych CEIDG wynika, że każdego miesiąca nad Wisłą przybywa kilkadziesiąt tysięcy nowych podmiotów gospodarczych. Według raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021, wykonanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 60 proc. Polaków uważa, że posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery.* I to pomimo doświadczeń związanych z pandemią.  

Polacy są przedsiębiorczy i potrafią docenić przedsiębiorczość innych. Według tego samego badania, ale edycji 2020, 77 proc. dorosłych mieszkańców Polski jest zdania, że osobom, które założyły własne firmy i odniosły sukces, należy się uznanie.* 

Zobowiązanie i surowa ocena 

Za pozytywnymi ocenami idzie też wzrost świadomości konsumentów. Klienci są coraz bardziej świadomi nie tylko swoich praw, ale też wartości, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Tak świadomość przekłada się na zachowania. Chcemy wspierać firmy, które odpowiedzialnie podchodzą do swojego działania i kierują się ugruntowanymi wartościami. Takie podmioty łatwiej znajdują klientów, cieszą się też lepszymi rekomendacjami. Hasło "odpowiedzialny biznes" to dziś klucz do serc i portfeli. Ta odpowiedzialność musi być jednak potwierdzona. Możemy ją mierzyć / sprawdzać na kilka sposobów. 

Jednym z nich jest tzw. Corporate Social Responsibility (CSR), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – odpowiedzialność za wpływ decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, osiągana przez przejrzyste i etyczne postępowanie. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu to ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne. Im więcej dobrych praktyk w tym zakresie, tym lepsza ocena przedsiębiorstwa.  

Innym wskaźnikiem mogą być rekomendacje zadowolonych klientów. Dziś można znaleźć je jednym kliknięciem w sieci. Zgodnie z podstawową zasadą marketingu, która mówi, że jeden zadowolony klient pochwali się o tym średnio pięciu potencjalnym nowym klientom, ale jeden niezadowolony przekaże to 10 innym osobom.   

Wartości to swoisty wyróżnik firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Powinny być bazą, na której zaczyna się budowanie strategii przedsiębiorstwa. O realne wartości można bowiem oprzeć działalność zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach kryzysowych. Wartości budują zaufanie.  

Katalog korzyści 

Oto kilka uniwersalnych wartości, które przeniesione na grunt biznesu stają się swoistą premią, jak mówią teoretycy biznesu - "dźwignią" podbijającą wyniki. Warto na co dzień zwracać uwagę czy firmy, z którymi współpracujemy lub z których ofert korzystamy, mają w swojej strategii tych kilka uniwersalnych wartości.  

Wiedza - jak zwykł mawiać Benjamin Franklin, "inwestycja w wiedzę to najlepszy interes". Kapitał merytoryczny przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych wartości, do których można odwołać się obiektywnie w każdej chwili. Wiedza potwierdzona dokonaniami, faktami, to jeden z mocniejszych plusów przedsiębiorstwa. Plusów, które klienci szybko zauważą.  

Zaufanie - buduje się je latami, stracić można w kilka chwil. Jak o nie zadbać? Liczą się fakty, a więc dotrzymywanie słowa (umów), terminów. Ważne może okazać się też pozytywne zaskakiwanie klienta, na przykład bonusami, sporo wcześniejszymi realizacjami zleceń. Kiedy klient zaczyna ufać, jest bardzo prawdopodobne, że stanie się lojalny i... wróci. Lojalność to też jedna z kluczowych wartości, która działa w dwie strony.  

Roztropność i odpowiedzialność - pozwalają nie podejmować zbędnego ryzyka, a korzyści dla klienta stawiać na pierwszym miejscu.  

Uczciwość - jasne i zrozumiałe procedury, uczciwie napisane umowy. Życie pisze różne scenariusze, ważne, żeby profesjonalnie i uczciwie podchodzić do każdej sytuacji.  

Doświadczenie - budowane latami, wraz z kolejnymi udanymi inwestycjami, jest tak samo bezcenne, jak zaufanie i wiedza. Warto polegać na partnerach, którzy szybko mogą wykazać się odpowiednio bogatym doświadczeniem.  

__________

[1] https://pfr.pl/aktualnosci/postawy-przedsiebiorcze-polakow-wnioski-z-raportu-gem-polska-2021.html 

[2] https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-z-badania-GEM-Polska-2020.pdf