Relacje

Relacje (shutterstock)

Co jest naprawdę ważne w relacjach z drugą osobą? Czas, umiejętność słuchania i...? Pięć istotnych cech

Tworzenie relacji z drugim człowiekiem to niezwykle ważny element życia każdego z nas. Dzięki nim, życie staje się lepsze, często bardziej wartościowe oraz satysfakcjonujące. Mają istotny wpływ na poczucie osobistego szczęścia. Dlatego w budowanie relacji z innymi należy inwestować bez względu na płaszczyznę życia, której dotyczą.

Relacje rodzinne, partnerskie, towarzyskie - z nimi na co dzień mamy do czynienia. Wpływają one na nasze samopoczucie, rozwój, mogą być impulsem do nowych inicjatyw, działań dla nas samych, ale też społeczności w jakiej żyjemy. Z jakości relacji powstaje cały otaczający nas świat. Inne będą między przyjaciółmi, czy kolegami w pracy.

Zasady kształtowania się relacji - z zastosowaniem pewnych modyfikacji - są uniwersalne i mają zastosowanie do tworzenia związków uczuciowych, przyjaźni, jak również relacji ze współpracownikami. Łączą je pewne wspólne cechy, które sprawiają, że kontakty z innymi stają się pozytywne, zaspokajają wzajemne potrzeby i pomagają pokonywać przeciwności. Najważniejsze jest to, że nie trzeba się z nimi urodzić. Można się ich nauczyć. Oto co jest ważne w relacjach z drugą osobą.

relacje
shutterstock

Akceptacja

Podstawą budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem jest akceptacja tego jakim on jest. Są różne osobowości, poglądy i potrzeby. Każdy czuje się dobrze, wiedząc, że nie musi udawać kogoś kim nie jest. Ważny jest tu wzajemny szacunek do siebie, akceptacja odmienności i indywidualności drugiej osoby. Świadomość, że mimo różnic, możemy się wygadać, czy na kogoś liczyć pomaga w budowaniu bliskości i zaufania. Dlatego warto być sobą, mówić szczerze co się myśli i czuje.

Mówienie, słuchanie...

Niezaprzeczalny wpływ na relacje międzyludzkie ma również komunikacja. Oddziałuje ona na sposób w jaki postrzegają nas inni, przekłada się na jakość kontaktów. Warto wyrażać się jasno i szczerze, otwarcie mówić o swoich poglądach, odczuciach czy wrażeniach. Nikt nie ma zdolności "czytania w myślach". Dobrze unikać oceny rozmówcy, jego zachowania i nie używać raniących oraz obraźliwych słów. Do tego warto rozwijać w sobie umiejętność aktywnego słuchania. Często to właśnie ta czynność jest najtrudniejsza, gdyż łatwiej koncentrować uwagę na sobie samym niż na rozmówcy. Słuchanie zwierzeń - historii, doświadczeń, a nawet codziennych spraw - ma szczególny wpływ na relacje rodzinne czy przyjacielskie.

Empatia

Myśląc o relacjach z innymi nie można pominąć empatii i troski o dobro drugiego człowieka. Oczywiście, dbanie i traktowanie swoich potrzeb jako ważnych jest niezwykle istotne, dopóki nie stawia się ich ponad potrzeby innych. Starajmy się postawić w sytuacji drugiej osoby i spojrzeć na problem z jej punktu widzenia. W razie potrzeby wspierajmy i reagujmy, gdy ktoś tego potrzebuje. Szczerze zainteresowanie kimś otwiera ludzi na siebie i umożliwia tworzenie się relacji.

Współodpowiedzialność

Aby udało się zbudować i utrzymać relację, obie strony powinny czuć się współodpowiedzialne za cały ten proces. Nie należy zrzucać ciężaru odpowiedzialności na jedną osobę, a samemu przyjąć bierną postawę. W relacji tworzy się wspólnotę i z tej perspektywy należy dbać o bliskość, jak o coś, co jest nasze, wspólne.

Przy dbaniu o bliskie stosunki międzyludzkie zdecydowanie niezbędna jest również znajomość i poszanowanie granic własnych oraz drugiej osoby. Warto pamiętać, że choć jesteśmy, działamy razem, to nadal jesteśmy odrębnymi osobami.

relacje
shutterstock

Czas

Czas wiąże się ze wszystkimi wyżej wymienionymi cechami. Żeby wsłuchać się w drugiego człowieka i stworzyć z nim więź, trzeba poświęcić na to swój cenny czas. Inicjowanie spotkań, cieszenie się swoim towarzystwem przy okazji celebracji różnych okazji, pamięć o ważnych datach - to są właśnie te czynności, bez których nie można zbudować serdecznych  i szczerych stosunków. Wszyscy bez wyjątków potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem.  

Rozwój jakości relacji międzyludzkich nabiera zupełnie innego znaczenia w czasach niepewności w jakich obecnie żyjemy. Dla wielu to bardzo trudny okres. "Zamknięcie w domach", trzymanie dystansu społecznego mocno zmieniły częstotliwość i jakość relacji z najbliższymi czy rówieśnikami. Teraz podtrzymywanie relacji nabrało innego, nowego znaczenia i przybrało nową formę. Technologia do której mamy dostęp sprzyja namiastce normalności i pozwala na utrzymanie kontaktu z innymi. Dlatego warto z tego korzystać -  dzwońmy do siebie, umawiajmy się na wideorozmowy za pośrednictwem internetu czy telefonu. Pamiętajmy o sobie wzajemnie, bądźmy dla siebie dobrzy, wsłuchujmy się w swoje potrzeby i wspierajmy się serdecznym słowem. Takie relacje bez wątpienia pomogą w pokonaniu tego trudnego okresu, chwilowych przeciwności.