Prowadzenie firmy to sporo obowiązków

Prowadzenie firmy to sporo obowiązków (Shutterstock)

Terminy, składki, podatki, szkolenia. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Właściciele firm mają niemało obowiązków. Muszą pilnować terminów związanych z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale nie tylko. Co należy do obowiązków mikro przedsiębiorcy?

Prowadzenie firmy to obowiązek, o czym przekonać można się już podczas zakładania swojego przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest forma prowadzenia działalności. Większość nowych biznesmenów wybiera jednoosobową działalność gospodarczą. W tym wypadku konieczne jest zgłoszenie do ewidencji gospodarczej. Uzyskać trzeba też NIP, REGON, założyć firmowe konto bankowe, zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Różnego rodzaju obowiązki ciążą na właścicielu firmy przez cały okres prowadzenia działalności. Najważniejsze są obowiązki ewidencyjne. Koniecznym jest bowiem prowadzenie kilku spisów: środków trwałych, czyli wykazu składników majątku służących do prowadzenia działalności. Obowiązkowe jest też prowadzenie wykazu pracowników wraz z listą wynagrodzeń, obecności w zakładzie pracy, urlopów, zwolnień chorobowych. Najważniejszym obowiązkiem jest oczywiście prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - prowadzący firmę zapisuje w niej wszelkie wpływy i wydatki.  

Rozliczenie z fiskusem wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Przepisy często się bowiem zmieniają  - przykładowo kilka lat temu wprowadzono obniżkę podstawowej skali podatku PIT z 18 na 17 proc., a osoby do 26. roku życia nie muszą w ogóle płacić podatku. 

Applicant filling in business company application form document applying for job, or registering claim for health insurance
Shutterstock

Fiskus chce od przedsiębiorcy całkiem sporo

Do 20. dnia każdego miesiąca trzeba odprowadzić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. PIT-4 uiścić trzeba w terminie, inaczej konieczne jest doliczenie odsetek. Do końca stycznia każdego roku (przed niedawną zmianą przepisów był na to czas do końca lutego), pracowników trzeba rozliczyć przed skarbówką z całego dochodu uzyskanego w firmie. Chodzi o PIT-11.  

Przedsiębiorcy muszą też przesyłać do skarbówki inne dokumenty. Wśród najważniejszych wymienić trzeba podatek PIT od własnych dochodów oraz podatek VAT. Firmy są też zobowiązane do dzielenia się z fiskusem wiedzą na temat wszystkich zrealizowanych transakcji. Ich wykaz trafia do urzędu w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).  

Obowiązkiem firmy jest też używanie konta bankowego z tzw. "białej listy". Oznacza to, że kontrahent lub klient może dokonać wpłaty na konto, które wcześniej przedsiębiorca zarejestrował. Jeśli środki pojawią się na innym koncie, fiskus może uznać to za złamanie zasad przejrzystości. 

ZUS chce danych. Jakich? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, by każdą umowę o pracę lub umowę zlecenie zgłosić w terminie siedmiu dni od zawarcia.  

Od umów konieczne jest odprowadzenie składek. W zależności od typu umowy będzie to składka zdrowotna, emerytalna, rentowa. I w tym wypadku nie od każdego zatrudnionego trzeba odprowadzać daninę - w przypadku osób w wieku 26 lat lub młodszych składek odprowadzać nie trzeba.  

Rozliczający się z ZUS-em muszą pilnować terminów - składki muszą trafić na konto Zakładu do 10. lub 15. każdego miesiąca (w zależności od formy prowadzenia działalności). Przekroczenie terminu może skutkować nawet utratą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

document management concept, online documentation database
Shutterstock

GUS pyta? Obowiązkiem jest odpowiedzieć

O dane może też wystąpić do przedsiębiorcy Główny Urząd Statystyczny. I, na mocy prawa, nie można jego wezwania zignorować. Niektóre firmy zobowiązane są do przesyłania danych do GUS każdego miesiąca, inne odpytywane są co kwartał.  

Urzędnicy dzwonią do właścicieli firm i pytają np. o kwestię zatrudnienia, rozliczeń z kontrahentami, uzyskiwanych dochodów etc. 

Szkolenia są konieczne

Pracodawca musi też pamiętać o koniecznych szkoleniach. Te z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbyć musi każdy zatrudniony. Warto jednak pamiętać o edukacji swojej kadry, gdyż aktualna wiedza pomaga w prowadzeniu biznesu. W szczególny sposób sprawdza się to przy współpracy z dużymi sieciami franczyzowymi. Obowiązek dzielenia się know how biorą one często na siebie, dzięki czemu prowadzenie działalności pod znanym szyldem jest łatwiejsze.  

Korzystanie z franczyzy ułatwia też funkcjonowanie właściciela firmy w odniesieniu do innych jego obowiązków. Negocjowanie cen z producentami czy kwestia organizacji dostaw to obowiązek przedsiębiorcy, chyba że zdecyduje się na współpracę ze znaną siecią - wtedy to ona przejmuje na siebie tę pracę.  

Prowadzenie firmy wiąże się z licznymi obowiązkami, o których trzeba pamiętać. Prowadzenie działalności może być jednak sposobem na polepszenie sytuacji życiowej, zyskanie nowych perspektyw i realizację własnych marzeń.