Materiały promocyjne Amazon

Materiał promocyjny

10 lat Amazon nad Wisłą – lokalny wpływ, globalny zasięg. Poznaj historię Amazon w Polsce!

Polska jest szczególnym miejscem inwestycji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia obecności globalnego lidera e-commerce i jednej z największych na świecie firm technologicznych sięga w naszym kraju 2013 r., kiedy to firma z Seattle – na rok przed rozpoczęciem operacyjnej działalności – kupiła gdański startup IVONA Software, z którym opracowała pierwsze rozwiązania typu Ambient Intelligence.

Stąd Alexa, kiedyś Ivona, bazująca na technologii text-to-speech, ma polskie korzenie i jest wciąż rozwijana w Gdańsku przez zespół specjalistek i specjalistów Amazon Development Center Poland (ADCP). Dzisiaj, za sprawą Alexy, ale też Amazon Polly (narzędzia text-to-speech), z osiągnięć Polaków korzystają miliony osób na całym świecie. Bazując na ogromnych możliwościach rozwoju biznesu w Polsce, skala działalności Amazon nad Wisłą przybrała na sile. Przede wszystkim firma zaczęła uruchamiać w naszym kraju ogromne centra logistyczne, a wraz z nimi wdrażać kolejne usługi dla polskich klientów.

Sławomir Płonka, obecny dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w CEE, powiedział: - Obserwując to, co ma miejsce teraz, jestem przekonany, że potencjał biznesowy Polski, nie tylko został dobrze wykorzystany, ale i z obopólną korzyścią – dla gospodarki kraju i lokalnych społeczności. Inwestycje Amazon przełożyły się na wzrost polskiego PKB na poziomie 24 mld złotych w latach 2012-2022, a także na wielomilionowe donacje na rzecz lokalnych organizacji.

Z kolei Tomasz Orszak, regionalny kierownik ds. HR, jeden z pierwszych pracowników zatrudnionych w Amazon w maju 2014 r., czyli z 10-letnim już stażem, podkreśla: - W ciągu ostatnich 10 lat – licząc od daty uruchomienia pierwszego centrum logistycznego w Polsce w 2014 roku – staliśmy się integralną częścią życia Polaków i jesteśmy z tego dumni. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że Polska jest hubem ambitnych, niezwykle utalentowanych, zdeterminowanych i pracowitych ludzi, stąd tak znaczące zaangażowanie Amazon w tej części Europy.

Ludzie, nauka, technologie, infrastruktura – łańcuch kompetencji, wartości i dostaw

Dzisiaj Amazon w Polsce to nie tylko 11 nowoczesnych centrów logistycznych, dzięki którym e-commerce’owy lider – obsługując zamówienia klientów spośród ofert małych i średnich przedsiębiorców – stworzył ponad 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. To również Amazon Web Services (AWS) i trzy Centra Rozwoju Technologii (ADCP) w Gdańsku, Krakowie i Warszawie, gdzie zespoły menedżerskie, inżynierskie i naukowe tworzą i rozwijają globalne, najbardziej zaawansowane technologie, urządzenia i usługi Amazon, takie jak: Alexa, Ring, Echo, Polly, TTS, AWS Database Migration czy Kindle. Amazon to również świat rozrywki z Prime Video i Prime Gaming z popularnym Twitch’em oraz doskonale przyjęty przez Polaków serwis Amazon.pl, oferujący ponad 400 mln produktów w 30 kategoriach, zapewniający klientom wiele korzyści i doskonałe doświadczenia zakupowe.

- Nie bylibyśmy w stanie rozwijać się w takim stopniu bez przyjaznych społeczności i profesjonalnego wsparcia władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz zaangażowania naszych pracowników – zarówno wysokiej klasy specjalistów IT, jak i osób wspierających naszą działalność operacyjną w centrach dystrybucji e-commerce. Nie bez znaczenia jest również sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, współpraca z biznesem – tak w mikro, jak i makro skali – oraz ciągły rozwój gospodarczy Polski, a także jej położenie w centrum Europy, co wspiera naszą logistykę – podsumowuje Sławomir Płonka, doskonale pamiętający początki rozwoju Amazon w Polsce, gdzie znalazł zatrudnienie w czerwcu 2014 roku.

Teraz, po 10-latach obecności nad Wisłą, Amazon to dla Polaków już nie tylko szybkie i wygodne zakupy w atrakcyjnych cenach na Amazon.pl, ale też prawdziwe centrum domowej rozrywki dzięki Prime Video, Prime Gaming czy czytnikom Kindle, a za sprawą Alexy, Echo i Ring – szereg nowoczesnych rozwiązań typu smart home.

Nie byłoby to jednak możliwe bez wielomiliardowych inwestycji w Polsce, których Amazon systematycznie dokonuje od ponad 10 lat.

Operacje, kapitał, gospodarka – inwestycje Amazon w Polsce

Od czasu pierwszej inwestycji Amazon w Polsce, czyli zakupu gdańskiego startupu IVONA Software w 2012 r., firma przeznaczyła do 2022 r. ponad 20 mld PLN (4,5 mld EUR) na rozwój, co daje niemal 5,5 mln PLN (1,2 mln EUR) dziennie przez dziesięć lat. To wpłynęło bezpośrednio korzystnie na krajową gospodarkę. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki na: infrastrukturę, centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i działalność operacyjną związaną z wynagrodzeniami czy środki przeznaczone na rozwój usług dla klientów, w tym na rozwiązania oferowane przez AWS. Amazon nieustająco dąży bowiem do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie.

W ten sposób inwestycje Amazon doprowadziły do wzrostu polskiego PKB o ponad 24 mld PLN, znacząco przyczyniając się do rozwoju gospodarczego kraju, a także projektów społecznych, infrastrukturalnych i zdrowotnych, które z kolei wpłynęły na poprawę warunków życia lokalnych społeczności.

Amazon i MŚP: lokalny charakter, globalna sprzedaż

Doniosłość Polski w rozwoju biznesu jest ogromna, a inwestycje Amazon nad Wisłą mają mierzalne efekty, co potwierdza raport firmy Keystone. To – poza finansowym zaangażowaniem – również rosnąca liczba pośrednich miejsc pracy, tworzonych dzięki tysiącom małych i średnich przedsiębiorców, rozwijających swój e-commerce’owy biznes razem z Amazon. Ciągłe inwestycje firmy w rozwój usług i narzędzi sprzedażowych sprawiają, że polskie MŚP mogą docierać do setek milionów klientów na całym świecie. To razem z nimi Amazon buduje marki o globalnym zasięgu, przy jednocześnie unikalnym, bo lokalnym charakterze. Wspólnie z nimi kreuje społeczność biznesową zorientowaną na zapewnianie klientom wielu korzyści i doskonałych doświadczeń zakupowych, przy równoległym tworzeniu kolejnych miejsc pracy, wspierających sprzedaż internetową. Dlatego Amazon nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań z myślą o MŚP i będzie je nadal wspierać, działając na rzecz rozwoju firm, całego segmentu e-commerce oraz polskiej gospodarki.

Nowe inwestycje Amazon to także szereg kontraktów z lokalnymi wykonawcami w całym procesie łańcucha dostaw, przez co Amazon stał się jednym z liderów zatrudnienia w tym regionie Europy. Według Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Amazon jest jednym z największych amerykańskich pracodawców w kraju, niezależnie nagrodzonym przez Top Employer Institute certyfikatem Top Employer 2024. Jednocześnie, dzięki nakładom w obszarze HR, Polska stała się dla Amazon jedną z lokalizacji o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie.

W drodze do zrównoważonego rozwoju...

Z pomocą krajowych instytucji i lokalnych dostawców oraz MŚP, Amazon równie mocno inwestuje w inkluzywną kulturę organizacyjną, ale także w ochronę środowiska. Aktywność polskich organizacji w zakresie dekarbonizacji oraz OZE pomaga firmie wdrażać lokalnie rozwiązania, które z sukcesem praktykuje na całym świecie. Uruchomienie w 2021 r. robotycznego centrum logistycznego w Świebodzinie z 8 600 m2 paneli PV na dachu, podpisanie w 2022 r. jednej z największych wówczas umów w Polsce z farmą fotowoltaiczną w Miłkowicach na zakup energii odnawialnej oraz w 2024 r. na zieloną energię z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku, czy też całkowita rezygnacja z plastikowych opakowań jednorazowego użytku na rzecz przeznaczonych do recyklingu papierowych toreb i kartonowych kopert – to tylko wybrane aktywności Amazon przybliżające firmę do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całej działalności do 2040 r. Amazon inwestuje w zrównoważony rozwój, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich – dla planety, dla biznesu, dla klientów i dla lokalnych społeczności. Firma wspiera tym samym swój globalny cel, jakim jest zasilanie całej działalności w 100% energią odnawialną do 2025 r.

„Obowiązek” edukacyjny i społeczne wyzwania Amazon

Działając w Polsce od wielu lat, Amazon czuje się zobowiązany nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale również do tego, by nieść pomoc tam, gdzie posiada zasoby i techniczne możliwości, by to robić. Firma jest aktywna szczególnie w miejscach, gdzie zlokalizowane są jej centra logistyczne, ale jej zaangażowanie w cyfrową transformację oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych Polaków, m.in. za pośrednictwem STEM Kindlotek Amazon, dokonuje się w całej Polsce. Amazon niesie też pomoc charytatywną, wspierając ponad 100 krajowych i lokalnych organizacji oraz angażując się – ze wsparciem pracowników-wolontariuszy Amazon – w wartościowe projekty społeczne. Misją firmy jest skuteczne pomaganie innym.

Więcej informacji znajdziesz na polskojęzycznym blogu Amazon.

Materiał promocyjny Amazon

Reklama